تبلیغات
روانشناسی - علل کمروئی:

علل کمروئی:

پنجشنبه 20 آبان 1389 05:24 ب.ظ

نویسنده : فاطمه سوری

علل کمروئی:

کمروئی یک فرایند پیچیده روانی اجتماعی است که عوامل زیادی از جمله روابط نادرست بین فردی و عدم سازگاری اجتماعی دوران کودکی- چه در خانه و چه در مدرسه- را می توان از علل اولیه و مهم آن ذکر کرد.

اکثر افراد کمرو ،در دوران کودکی و رشد با این مشکلات مواجه بوده اند:والدین کمرو الگوی رفتاری آنها بوده ،شرایط لازم برای یادگیری مهارتهای ارتباطی را نداشته اند،والدین متوقع و سخت گیر داشته باشند،در بین جمع توسط معلم خانواده یا دیگران به طور مکرر تحقیر شده اند یا مورد تهدید و تنبیه ناروا قرار گرفته اند،از آنها حمایتهای افراطی و غیر ضروری می شده ،در زندگی شکستهای متعدد داشته اند ،ترس از طرد شدن یا نگرانی بیش از حد برای مورد تایید دیگران قرار گرفتن داشته اند،اعتماد به نفس پایین داشته اند،خاطرات آزار دهنده از تجربیات اجتماعی قبلی خود داشته اند و یا اینکه یک نقص عضو یا بیماری جسمی احساس حقارت و انزوا را در آنها تقویت کرده است.این موارد نمونه هایی از علل یا عوامل موثر در کمرویی است.

 

از جمله مهمترین علل کمروئی در سنین نوجوانی  وجوانی ،وجود نگرشهای خاص نسبت به خود است که ما به آنها «تحریفات شناختی» می گوئیم.مثلاًاینکه از خودمان انتظارات غیر واقع بینانه داشته باشیم .نمونه های این انتظارات  غیر واقع بینانه را در این باورها می بینیم. مثلاًاعتقاد به اینکه من باید کامل  باشم و نباید  اشتباه کنم،یا دیگران روی رفتار من خیلی حساس و دقیق هستند و اشتباهات مرا همیشه به ذخاطر خواهند داشت،یا اگر من اشتباهی در گفتار یا رفتارم داشته باشم برای همیشه بی اعتبار خواهم شد.داشتن این باورهای غلط باعث می شود که فرد برای خودش یک محکمه یا دادگاه درونی تشکیل بدهد و دائماً خود را به خاطر کوچکترینخطا  وسهو(که هرکسی می تواند داشته باشد و در ارتباط اجتماعی ،وقوع آن امری طبیعی است)سرزنش و سرکوب کند.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -