تبلیغات
روانشناسی - مهارتهای شناختی – رفتاری مقابله با کمروئی

مهارتهای شناختی – رفتاری مقابله با کمروئی

پنجشنبه 20 آبان 1389 05:25 ب.ظ

نویسنده : فاطمه سوری

مهارتهای شناختی رفتاری مقابله با کمروئی

برای مقابله با کمروئی اول باید مشخص شود که چگونه ،چه موقع  و با چه افرادی دچار مشکل کمرویی می شویم؟چه احساسی پیدا می کنیم؟و چرا؟آیا تنها هم که هستیم چنین احساسی داریم؟چه موقعیتهایی هستند که به خاطر کمرویی  از مواجهه با آنها اجتناب می کنیم؟به چه دلایلی دچار این حالات می شویم؟به اطلاع از این مسائل و پاسخ به این سوالات و همینطور آموزش مهارت ها و توانمندی هایی که بعداًتوضیح می دهم،کمتر دچار کمروئی می شویم. اولاً برنامه کامل دو روز خودت را با طرز واکنشهایت نسبت به موقعیت ها و افراد بنویس و تحلیل کن.آیا می توانی بهتر از این عمل کنی؟برای رو در رو شدن با کمرویی یک قرارداد  روشن وصریح با خودت ببند که شامل اهداف و اقدامات ویژه باشد و بعد در مقابل موفقیت های اجرایی به خودت پاداش بده و اگرشکست خوردی ،برای شروع مجدد وجبران شکست برنامه ریزی کن.هدفت را به چند قسمت جزئی تقسیم کن.قسمتهای کوچک تر ،عملی و قابل اجرا هستند.مشخص کن چه کاری را باید اول انجام دهی،چه کاری را دوم و به همین ترتیب به سمت اهداف بزرگ تر حرکت کن.به این نکته توجه کن احساس و رفتار از اندیشه و فکر تاثیر می گیرد .اگر باور داری  که خجالتی هستی،مثل یک فرد خجالتی هم رفتار خواهی کرد.بعد هم برای توجیه این مسائل می گوئی خوب من اینطوری ام؛کمرو هستم.باید شعار ذهنی «کمرو هستم» را به «من سعی می کنم کمرو نباشم»تغییر  دهی ،یعنی نگرش خودت را در مورد شخصیت خود اصلاح کنی.

سعی کن هنگام حرف زدن با دیگرا تماس چشمی داشته باشی.با دقت به صحبتهای آنه گوش بده  و در ارتباط فعال باش،اگر سوالی به ذهنت آمد،با آرامش آن را مطرح کن.شمرده شمرده صحبت کن و از پاسخ طرف مقابل به سوالات تشکر کن.این کار را از محیط خانه شروع کن و کمکم با دوستان و بعد با افراد غریبه تمرین کن.صحبت کردن،پرسیدن،تلفن کردن و کلاًهرکاری را که به ارتباط برقرار کردن مربوط است،به دیگران واگذار نکن.با وجود احساس کمرویی ،خودت داوطلب و پیشقدم شو.اگر نمی دانی ارتباط اجتماعی را چگونه شروع کنی،می توانی از طریق تماس با تلفن 118 و پرسیدن یک شماره تلفن مورد نیاز شروع کنی،یا به روابط عمومی صدا و سیما زنگ بزن و نظر خودت را در مورد یک برنامه بگو.سعی کن در سلام کردن پیشقدم باشی. در مکانهای عمومی مثل مسجد،اتوبوس،اتاق انتظار پزشک،مغازه و کتابخانه،با دیگران ارتباط برقرار کن.به هر حال تو باید شروع کنی و ابتکار عمل در دست بگیری .پذیرایی،تعارف کردن،سوال کردن ،ردو بدل کردن امانت و هرگونه مشارکت دیگر،مناسب است.سعی کن بیش از اندازه خودت را گرفتار آداب و رسوم وتعارف و تکلف نکنی .بسیار راحت وساده با دیگران ارتباط برقرار کن.ضمن توجه به نظافت و آراستگی ،زیاد به دنبال مد لباس و ظاهر آرایی  و استفاده از کلمات ویژه نباش.سعی کن خودت باشی.

به مهارتهای رفتاری دیگران توجه کن.در گروه سرود،قصه گویی ،برنامه صبحگاهی ،مراسم و جشن ها و حتی کنفرانسهای کلاسی ثبت نام کن.برای دوستانت خاطره ،خلاصه کتاب یا فیلمی را که دیده ای تعریف کن .در فعالیتهای گروهی شرکت کن .مرتب به خودت بگو«من باید فعال باشم»و هر روز که گام مثبتی در رفع کمرویی بر می داری ،خودت را تشویق کن و به خود امتیاز بده .اطلاعات خود را در مورد مسائل روزمره زندگی اجتماعی  - سیاسی فرهنگی و... افزایش بده تا در جمع حرفی برای گفتن داشته بیاشی و اگر موقعیتی پیش آمد،بتوانی اظهار نظر کنی .بخشی از اوقات خود را برای استراحت ،تفکر آزاد،تنش زدایی و تمرین آرام سازی عضلانی اختصاص بده .نهایی ترین هدف رفتاری در غلبه بر کمرویی این است که بتوانی احساسات خود را با دیگران در میان بگذاری . با آنها ارتباط برقرار کن و اگر تقاضا و خواهشی داری مطرح کن ،یا اگر کسی از توتقاضایی کرد و به دلایلی نمی توانی آنرا انجام دهی ،صریحاً بگو نمی توانم.

باید ذهن خود را از موفقیت های گذشته ،هرچند جزئی ،پرکنی و از تحقیر کردن خودت خودداری کنی .بررسی کن ببین چه چیزی باعث می شود که در مورد خودت منفی گویی کنی،سپس آن را برطرف کن.سعی کن تصویر مثبتی از خود را در ذهن مرور کنی تصویری مخالف با خجول بودن .تجربیات خوشایند و موفق رادر ذهن خود مرور کن نه تجربیات ناخوشایند را.مرتب برتری های دیگران را به رخ خود نکش .با خودت بگو هیچکس کامل نیست و من هم همینطور .هرگز خودت را مورد سرزنش و شماتت قرار نده و اگر هم اشتباه کردی بگو تجربه کردم،سعی می کنم دیگر تکرار نشود. به خاطر داشته باش هر شکست مقدمه یک پیروزی است.توجه کن که گاهی شکست و نومیدی  نعمت هایی هستند در لباس مبدل.خاطرات تلخ گذشته تا زمانی که مستأجر خانه ذهن تو هستند،آنجا باقی می مانند.فوراً برای آنها یک آگهی تخلیه صادر کن.می توانی خاطرات تلخ را روی یک کاغذ بنویسی و آن را پاره کنی و دور بریزی .احساسات آزار دهنده و بازدارنده را از خود دور کن.

بادست روی دست  گذاشتن  مشکلی حل نمی شود.شعار توباید همیشه این باشد«تلاش،تلاش،تلاش»دائماًتمرین های رفتاری  را تکرار و مرور کن و در این کار اصرار به خرج بده.برای رفع کمرویی  از همین امروز شروع کن،فردا دیر است.ادامه اینگونه رفتارها ،عواقبی جز دلسردی،خجالت و انزوای بیشتر برای تو ندارد.به خدا توکل کن ،جدیت واراده به خرج بده .خود را باور کن که می توانی  تغییر کنی و از هر فرصتی که پیش می آید برای  بهبود مهارتهای اجتماعی بهره بگیر.

 

 

به امید موفقیت
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -